ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την αρχαιότητα η πόλη της Κέρκυρας υπήρξε αξιόλογο λιμάνι, γεγονός που τη βοήθησε να αναδειχθεί κυρίως κατά τους αρχαϊκούς χρόνους σε πλούσιο εμπορικό κέντρο. Σήμερα, η αρχαία πόλη έχει καλυφθεί από τον ιστό της σύγχρονης και η πολύχρονη ιστορία της γίνεται πλέον αντιληπτή μέσα από διάσπαρτες αρχαιολογικές μαρτυρίες, που έρχονται στο φως χάρη στις ανασκαφικές έρευνες της Η΄ Εφορείας Προϊστορικών και λασικών Αρχαιοτήτων.
Κοντά στη σύγχρονη πόλη της Κέρκυρας, στην περιοχή της Παλαιόπολης βρίσκεται ένας από τους πιο γνωστούς και αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Η αποκάλυψη στο σημείο αυτό σημαντικών μνημείων, όπως η αγορά, δυο λουτρικά συγκροτήματα, ο ναός της Άρτεμης αλλά και πλήθος άλλων ευρημάτων μαρτυρούν πως πρόκειται για κεντρικό σημείο της αρχαίας πόλης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ T.HE.T.A.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Παλαιόπολης εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013» (INTERREG IV) με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή στο ευρύ κοινό της ιστορικής του σημασίας. Στο πλαίσιο του έργου «Τεχνολογικά Εργαλεία για την Προώθηση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς στις ακτές της Αδριατικής» (Τ.Ηe.T.A.), το οποίο υγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων υπό την ιδιότητα του Εταίρου 3 και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Μπάρι (Επικεφαλής Εταίρος), την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Απουλίας (Εταίρος 2), το «Κέντρο Θησέας, Δημιουργικότητα μεταξύ Τέχνης και Επιστήμης» του Μπάρι (Εταίρος 4) και τη Συνεργατική Εταιρεία IRIS (Εταίρος 5), υλοποίησε δράσεις ανάδειξης σε ένα μνημείο των ρωμαϊκών χρόνων στο χώρο της Παλαιόπολης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν με αυτεπιστασία εργασίες στερέωσης και συντήρησης στους τοίχους των ρωμαϊκών λουτρών της Παλαιόπολης και διαμορφώθηκε εντός του χώρου κέντρο πληροφόρησης κοινού, όπου παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη χρήσης πολυμέσων (video, audio-guides), προμήθειας ενημερωτικών εντύπων αλλά και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά.