ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επικοινωνία

Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αρμένη Βράιλα 1
49100 Κέρκυρα
Τηλ. επικοινωνίας | +30 26610-38124.
Fax | +30 26610-43492.
Email | hepka@culture.gr
Website | http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=51

Μουσείο Παλαιόπολης Mon Repos
Mon Repos
49100 Κέρκυρα
Τηλ. επικοινωνίας | +30 26610 41369.
Email | hepka@culture.gr
Website | http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3463

Κέντρο Πληροφόρησης Κοινού Παλαιόπολης
Αρήτης 1
49100 Κέρκυρα
Τηλ. επικοινωνίας | +30 26610-28068.

2. Πρόσβαση

Ο αρχαιολογικός χώρος της Παλαιόπολης  βρίσκεται εντός της πόλεως της Κέρκυρας, στην περιοχή Κανόνι και η πρόσβαση σε αυτόν είναι δυνατή με τα πόδια, με αυτοκίνητο ή με αστικό λεωφορείο. Ξεκινώντας από το ιστορικό κέντρο της πόλης, ο επισκέπτης μπορεί να έλθει στην Παλαιόπολη, κάνοντας έναν ευχάριστο περίπατο περίπου 15-20 λεπτών ή να πάρει το αστικό λεωφορείο της γραμμής 2α (Κανόνι-Ποντικονήσι).

3. Ωράριο λειτουργίας

Ο αρχαιολογικός χώρος της Παλαιόπολης είναι ανοικτός στο κοινό μόνον πρωινές ώρες κατά τη θερινή περίοδο και κατόπιν συνεννοήσεως με την Η΄ΕΠΚΑ.

4. Βιβλιογραφία

Δοντάς, Γ., 1963. Αρχαιότητες και Μνημεία Ιονίων Νήσων. Αρχαιολογικόν Δελτίον 18 (Χρονικά Β2): 159-160, Αθήναι.
Καλλιγάς, Π.Γ., 1968. Χριστιανικά Μνημεία Κέρκυρας. Αρχαιολογικόν Δελτίον 23 (Χρονικά Β2): 316, Αθήναι.
Καλλιγάς, Π.Γ., 1969. Αρχαιολογικός χώρος Παλαιοπόλεως. Αρχαιολογικόν Δελτίον 24 (Χρονικά Β2): 260-264, Αθήναι.
Καλλιγάς, Π.Γ., 1972. Ανασκαφικαί έρευναι. Αρχαιολογικόν Δελτίον 27 (Χρονικά B2): 476-477, Αθήναι.
Καλλιπολίτης, Β.Γ., 1955. Ανασκαφή εν Παλαιοπόλει της Κέρκυρας. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας: 187-192, Εν Αθήναις.
Καλλιπολίτης, Β.Γ., 1956. Ανασκαφή εν Παλαιοπόλει της Κέρκυρας. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας: 158-163, Εν Αθήναις.
Καλλιπολίτης, Β.Γ., 1957. Ανασκαφή εν Παλαιοπόλει της Κέρκυρας. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας: 79-84, Εν Αθήναις.
Καλλιπολίτης, Β.Γ., 1958. Ανασκαφή Παλαιοπόλεως Κέρκυρας. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας: 114-118, Εν Αθήναις.
Καλλιπολίτης, Β.Γ., 1959. Ανασκαφή εν Παλαιοπόλει της Κέρκυρας. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας: 115-119, Εν Αθήναις.
Καλλιπολίτης, Β.Γ., 1961, Ανασκαφή Παλαιοπόλεως Κέρκυρας. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας: 120-128, Εν Αθήναις.
Κάντα-Κίτσου, Κ. 2010. Μουσείο Παλαιόπολης (Mon Repos) Κέρκυρας. Αθήνα: ΤΑΠΑ.
Κώστογλου-Δεσποίνη, Κ., 1971. Παλαιόπολις. Αρχαιολογικόν Δελτίον 26 (Χρονικά Β2): 349-350, Αθήναι.
Ξυγγόπουλος, Α. και Ι. Παπαδημητρίου, 1936. Έρευναι εν Παλαιοπόλει της Κέρκυρας. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας:  99-110, Εν Αθήναις.
Παπαδημητρίου, Ι., 1939.  Ανασκαφαί εν Κερκύρα. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας: 85-99, Εν Αθήναις.
Παπαδημητρίου, Ι., 1948. Ο Ιοβιανός της βασιλικής της Παλαιοπόλεως Κερκύρας. Αρχαιολογική Εφημερίς 1942-1944, Εν Αθήναις (Παράρτημα-Αρχαιολογικά Χρονικά): 39-48.
Πελεκανίδης, Σ., 1974. Βυζαντινά Μνημεία Ι: Σύνταγμα των Παλαιοχριστιανικών Ψηφιδωτών Δαπέδων της Ελλάδος Ι, Νησιωτική Ελλάς, Επτάνησος, Κέρκυρα, Βασιλική Παλαιοπόλεως. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη.
Πρέκα-Αλεξανδρή, Κ. 1987. Βασίλη: οικόπεδο Κασφίκη. Αρχαιολογικόν Δελτίον 42 (Χρονικά Β):340-341, Αθήνα.
Πρέκα-Αλεξανδρή, Κ. 1988. Περιοχή Παλαιοπόλεως: οικόπεδο Κασφίκη. Αρχαιολογικόν Δελτίον 43 (Χρονικά Β1): 342, Αθήνα.
Πρέκα-Αλεξανδρή, Κ. 1989. Ανασκαφικές Εργασίες, Κέρκυρα, Παλαιόπολη. Αρχαιολογικόν Δελτίον 44 (Χρονικά Β2): 298, Αθήνα.
Πρέκα-Αλεξανδρή, Κ. 1990. Κέρκυρα (περιοχή αρχαίας πόλης). Αρχαιολογικόν Δελτίον 45 (Χρονικά Β1): 284-286, Αθήνα.
Πρέκα-Αλεξανδρή, Κ. 1991. Κέρκυρα (περιοχή αρχαίας πόλεως). Αρχαιολογικόν Δελτίον 46 (Χρονικά Β1): 254-255, Αθήνα.
Πρέκα-Αλεξανδρή, Κ. 1994. Συστηματική ανασκαφή Παλαιόπολης. Αρχαιολογικόν Δελτίον 49 (Χρονικά Β): 410-419, Αθήνα.
Πρέκα-Αλεξανδρή, Κ. 1995. Παλαιόπολη. Αρχαιολογικόν Δελτίον 50 (Χρονικά Β2): 431-435, Αθήνα.
Πρέκα-Αλεξανδρή Κ., 1996. Παλαιόπολη. Αρχαιολογικόν Δελτίον 51 (Χρονικά Β1): 404-407, Αθήνα.
Πρέκα-Αλεξανδρή Κ. και Α. Νακάσης 2006. «Παλαιόπολη Αρχαιολογικό Πάρκο: εργασίες για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κέρκυρας». Σε Α΄ Αρχαιολογική Σύνοδο Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Αθήνα, 563-572.
Χωρέμης, Α. 1973-1974. Αρχαιότητες και μνημεία Ιονίων Νήσων. Αρχαιολογικόν Δελτίον 29 (Χρονικά Β3): 627-644, Αθήναι.
Joukowsky, M.S. και A. E. Grey (αδημοσίευτη μελέτη). Analysis of the Archaeological Remains at the Kasfiki, Palaiopolis and Kokotos Sites, Corfu, Greece: A Preliminary Report. Brown University.
Winkes, R. (ed.) 2004. KERKYRA: Artifacts from the Palaiopolis (the Kasfiki site). Brown University.

5. Σύνδεσμοι

1. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
(http://www.yppo.gr)
2. Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
(http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=51)
3. Μουσείο Παλαιόπολης-Mon Repos
(http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3463)
4. Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας
(http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3420)
5. Βυζαντινή Συλλογή Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας
(http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3336)
6. Πρόγραμμα Τ.He.T.A.
(http://theta.ba.iac.cnr.it).